iStock-157569082_dark.png
FNC Expertis

Optymalizacja procesów produkcyjnych

Konkurencyjność

Przedsiębiorstwa produkcyjne w warunkach gospodarki rynkowej muszą dążyć do poprawy konkurencyjności swojej oferty. Konkurencyjne przedsiębiorstwo powinna cechować przede wszystkim elastyczność działania i dostosowanie oferty do zmieniających się potrzeb.

Co trzeba brać pod uwagę?

Czasy, kiedy podstawowym elementem konkurencyjności polskiego przemysłu były niskie koszty pracy mijają bezpowrotnie. Obecnie każdy przedsiębiorca musi brać pod uwagę:

  • Wzrost kosztów energii elektrycznej,
  • Wzrost kosztów osobowych – radykalne coroczne podwyższanie minimalnego wynagrodzenia
  • Pojawiające się problemy z brakiem wykwalifikowanej kadry pracowniczej
  • Inflacja
Polski przemysł

Wszystko to powoduje, że jednostkowy koszt produkcji przewyższa oczekiwania rynku co do akceptowalnej ceny za dany produkt.

Polski przemysł jest na ostatnim miejscu wśród państw UE jeśli chodzi o robotyzację produkcji przemysłowej w przeliczeniu na 10 tys. Zatrudnionych pracowników.

Zadzwoń lub napisz do nas. Zapraszamy do współpracy!

Co oferujemy

Nasza firma posiada kadrę inżynierską o wieloletnim doświadczeniu, która zaprojektuje i wybuduje kompletne linie produkcyjne dla:

Branża kosmetyczna

Branża spożywcza