about.jpg
FNC Expertis

Akumulator chłodu

Akumulator Chłodu ICE ON

oszczędność nawet do 30% rocznie

Akumulatory chłodu ICEON umożliwiają produkcję chłodu w okresach, kiedy energia elektryczna jest najtańsza, np. nocą. Zakumulowany w formie lodu chłód wykorzystywany jest następnie do chłodzenia procesowego lub zapewnienia warunków komfortu termicznego. Zasadnicza różnica pomiędzy tradycyjnymi chillerami, a akumulatorami chłodu ICEON polega na wykorzystaniu najbardziej optymalnych warunków, które występują w ciągu doby do pracy urządzenia. Ponadto istnieje możliwość zmiany sposobu rozliczania z dostawcą energii elektrycznej z uwzględnieniem taryf ze strefowaniem.

Produkując chłód
w postaci lodu

Typowy chiller chłodzony powietrzem

Wydajność

SEPR-3.8

Poziom hałasu

85 db(A)

Jednostkowy porób energii dla 1 MWh chłodu

263 kWh

Średnioroczne oszczędności eksploatacyjne

-

Koszt inwestycyjny

100%

Akumulator Chłodu ICE ON

Wydajność

SEPR-5.8 34% 🠕

Poziom hałasu

80 db(A)
6% 🠗

Jednostkowy porób energii dla 1 MWh chłodu

172 kWh 34% 🠕

Średnioroczne oszczędności eksploatacyjne

72.000 PLN

Koszt inwestycyjny

250%

Szerokie spektrum zastosowań
Zakłady produkcyjne
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Branża automotive
 • Zakłady farmaceutyczne
 • Zakłady mleczarskie
 • Zakłady chemiczne
 • Chłodnie i magazyny żywności
Obiekty komercyjne
 • Biurowce, uczelnie, urzędy, itp.
Obiekty turystyczne
 • Hotele, sale bankietowe, konferencyjne, itp.
Obiekty służby zdrowia
 • Szpitale, przychodnie, itp.
Schemat akumulatora chłodu

Legenda

 1. Skraplacz
 2. Parowniki stołowe
 3. Parownik (wymiennik płytowy)
 4. Wymiennik rozładowujący
 5. Sprężarka
 6. Regenerator
 1. Odolejacz
 2. Zbiornik cieczy
 3. Pompa rozładowania
 4. Pompa obiegowa w.l.
 5. Czujnik przepływu
Do pobrania