about.jpg
FNC Expertis

Audyty energetyczne i efektywności energetycznej

Czym jest audyt efektywności energetyczny

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Jakie przedsiębiorstwa powinny przeprowadzić audyt efektywności energetycznej?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej, firmy posiadające status dużego przedsiębiorstwa, zobowiązane są do przeprowadzenia audytu energetycznego. Ustawa zobowiązuje również do wykonywania audytu energetycznego co 4 lata.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt efektywności energetycznej?

Przeprowadzenie audytu efektywności energetycznej pozwala przedsiębiorstwom:

 • Dokonać szczegółowej analizy obecnej efektywności energetycznej.
 • Wskazać najbardziej energochłonne punkty w przedsiębiorstwie;
 • Określić stan techniczny urządzeń i instalacji;
 • Wskazać możliwości i kierunki optymalizacji energetycznej;
 • Przygotować długofalową strategię pozwalającą na obniżenie energochłonności przedsiębiorstwa;

Oprócz wymienionych powyżej punktów, audyt efektywności energetycznej jest dokumentem, który stanowi podstawę do ubiegania się o pożyczki oraz dotacje na poprawę efektywności energetycznej.

Dowiedz się!

Audyt efektywności energetycznej krok po kroku
 • Zapoznanie się z dokumentacją audytowanych obiektów o ile dokumentacja istnieje. W przypadku braku dokumentacji, nasi Audytorzy wykonują inwentaryzację stanu obecnego obiektów,
 • Zbieranie danych o zużyciu energii elektrycznej, zużyciu paliw oraz ponoszonych kosztach,
 • Przeprowadzenie wizji lokalnej i wykonanie inwentaryzacji na potrzeby wykonania audytu;
 • Przeprowadzenie obliczeń zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi;
 • Przedstawienie i omówienie wyników audytu z Zamawiającym;
 • Przekazanie ostatecznego audytu efektywności energetycznej.

Nasi audytorzy należą do Zrzeszenia Audytorów Energetycznych (www.zae.org.pl)